Brunszwik

Brunszwik znajduje się około 50 km na wschód od Harsum. Odwiedziliśmy to miasto w sobotę, 4 października 2014, dzień po wizycie w Kolonii. Jest to miasto na prawach powiatu, w którym mieszka blisko 250 tysięcy osób. Jest to ważny ośrodek przemysłowy. Przez miasto przepływa rzeka Oker, którą „spotkaliśmy” również w Górach Harz (tama, którą mijaliśmy w drodze na górę Brocken – wktórce pojawią się informacje o tych wycieczkach).

W IX wieku na terenie miasta powstała osada założona przez Brunona II. Nazwa pośrednio wywodzi się od imienia Bruno. W XII wieku Brunszwik był rezydencją Henryka Lwa – księcia Saksonii i Bawarii, który rozbudował osadę, wzniósł zamek i katedrę św. Błażeja oraz umocnił miasto murami i fosami. Prawa miejskie Brunszwik otrzymał w 1227 roku. Podobnie jak Hildesheim był członkiem Hanzy (przyp. „Liga Hanzeatycka- związek miast handlowych z czasów Średniowiecza i początku ery nowożytnej. Miasta należące do związku popierały się na polu ekonomicznym, utrudniając pracę kupcom z miast nienależących do związku, jednocześnie zaś stwarzały realną siłę polityczną i niekiedy wojskową”). W XVII wieku miasto stało się ważnym ośrodkiem kulturalnym, naukowym, poprawiła się jego sytuacja ekonomiczna za sprawą powstania manufaktur wytwarzających ceramikę. W XIX wieku rozwijał się przemysł maszynowy, spożywczy, liczba mieszkańców szybko rosła. Miasto było stolicą Księstwa Brunszwiku – państwa istniejącego w latach 1815-1918, wchodzące najpierw w skład Związku Niemieckiego (od 1815), potem Związku Północnoniemieckiego (od 1866), po zjednoczeniu Niemiec w 1871 stało się jednym z krajów Cesarstwa Niemieckiego, a w wyniku rewolucji z 1918 roku przekształciło się w republikę, odzyskując status wolnego miasta. Rozwinął się wtedy przemysł samochodowy, zbrojeniowy, powstała fabryka instrumentów muzycznych. Miasto doznało poważnych zniszczeń podczas nalotów wojsk brytyjskich i amerykańskich w październiku 1944. W mieście pracowały tysiące robotników przymusowych. Gruntowna odbudowa miasta trwała długo. Historyczne centrum otrzymało nowoczesną zabudowę, a rekonstrukcja zabytków była ograniczona, na przykład na miejscu dawnego pałacu z czasów Księstwa Brunszwiku powstało muzeum i centrum handlowe.

Zabytki miasta skupione są w zespołach:

  • Pałacu Zamkowego, w skład którego wchodzą między innymi:
    • Zamek Dankwarderode – rezydencja Henryka Lwa, budowana w stylu romańskim, ale zawdzięczająca aktualny kształt zawdzięcza rekonstrukcji z 1870 roku (po licznych zniszczeniach i przebudowach)
    • Lew Brunszwicki – ufundowany przez Henryka Lwa w 1166 (rzeźba na rynku jest kopią, oryginał znajduje się w zamku)
    • Katedra św. Błażeja w stylu romańskim z XII wieku, rozbudowana w XV wieku.

Brunszwik00

Brunszwik02

Brunszwik03

  • Rynku Starego Miasta (z ratuszem z XIV wieku, sukiennicami, barokowymi budynkami i Kościołem Świętego Marcina z XII w.)

Brunszwik09

Brunszwik10

  • Nowego Miasta (z budynkiem Starej Wagi – wielokondygnacyjny budynek o konstrukcji szkieletowej z 1534 roku, rozbudowany w XVII w., Kościołem Św. Andrzeja z 1160 roku, z wieżą niegdyś wysoką na 122 metry i gotyckim budynkiem biblioteki.

Brunszwik01

Brunszwik05

Brunszwik06

Brunszwik04

Brunszwik07

Brunszwik08

No Comments

Post a Comment